Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Önce Kelam » Etikete göre gösterilen ögeler: bediüzzaman
Cumartesi, 20 Ocak 2018 11:48

Sayıklayan Sizsiniz, Bediüzzaman Değil!


Her insana tenkid okları fırlatılabilir, her insana itiraz edilebilir. Tenkid ve itiraz hakkı; ne âlim tanır, ne şeyh ve devletlülere boyun büker. Hükmün tek istisnası, Peygâmberler. Ki, dünyevî meselelerde onlara da, edebi zorlamadan itiraz edilebilir, edilmiştir de.


Olması gereken ile olmakta olanın arasındaki büyük uçurum İslâmiyet’in değil, müntesiblerinin kusurudur. Acziyetleriyle derinleştirdikleri bu uçuruma zındıkların, şeyh ve ulemayı ölü leşler gibi fırlatmaları, kendi amellerinin acıtan bir cezasıdır.


Yayınlandığı yer Önce Kelam
Cumartesi, 12 Ağustos 2017 12:10

Bediüzzaman’ın Hukukunu Müdafaa Etmek!..

Hakkın müdafaasını başkasına bırakmak, kendi alçaklığını ilân etmekdir! O alçaklardan değilim, olmayacağım da. Hak ve hakikati haykırmaktan korkup zillet içinde bir hayata yapışmaktansa, her türlü bedeli de ödeyerek ölmeyi tercih ederim.


Bu ülkenin son bir asrında iftihar edebileceği, kendisine âid tek bir kahraman, tek bir değer varsa; o da Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleridir. Cumhuriyet maskesi arkasında katı bir istibdadın ınkılâb adı altında bütün değerleri bir tahrib sarasının hedefi hâline getirildiğinde, millet adına karşı çıkmış tek kişidir Bediüzzaman. Kamal Atatürk ve hâlefi İnönü’ye kafa tutmasının bedelini de dünyevî hayat ve saâdetini fedâ ederek ödedi. Sürgünlerin, zindanların, idamla yargılanmaların, su-i kasdların îmânını sarsamadığı bu büyük insanın asıl zaferi ise, o ağır şartlarda Kur’an’ın parlak bir tefsiri olan Risâle-i Nur Külliyatı’nı kaleme alması ve bir huruc olan Nurculuk hareketini başlatmış olmasıdır.


Yayınlandığı yer Önce Kelam

Bir önceki makalede, Kadir Mısıroğlu’nun Üstad Bediüzzaman’ın Sultan Abdulhamid’e olan mevhûm düşmanlığını medâr-ı bahs etmiştim. Bu makale, hakikatsız düşmanlık iddialarının başına giydirilen kırmızı külahı düşürmek kasdı taşıyor; üzgünüm...


Üstad’ı Sultan Abdulhamid’e düşman ilân eden Kadir Bey, iddiasını pekiştirme ihtiyacı ile olsa gerek ki, Bediüzzaman’ı Nemika Sultan’ın damadı Osman Turan’ın evine kadar götürüp özür diletip, helâllik aldırıyor. Tarihçimiz, bu hâtırayı Osman Turan’dan dinlediğini söylemeyi de ihmâl etmiyor.

Yayınlandığı yer Önce KelamBediüzzaman Hz.lerinin vâris ve vekillerine dair devam eden tartışmayı başından beri tâkib ediyorum. Bir makale ile müdahil olmayı zaman zaman düşündüm ama çeşitli sebeplerle elim kaleme gitmedi. Bu düşüncemi beyan etmiş olayım...


Bugün mail kutuma düşen kısa bir makaleyi okuyunca nerede neşredilmiş diye kısa bir araştırma yaptım, fakat bulamadım. Belli ki, bir takım grublar beyninde cevelan ediyor. Yazı müeddeb, ilmî ve masumca. SatAşmıyor, tahkir ve tezyif etmiyor, hattâ tenkid bile etmiyor. Mefhum ve metin tahlili demek belki de en doğrusu.


Neşrine yardımcı olmak istedim ama izin almak gerekebilirdi. Uzatmayayım, işin o tarafını da çözdüm. Şahin Doğan imzasını taşıyan yazı takdimimdir:

Yayınlandığı yer Şahin Doğan
Cumartesi, 06 Ağustos 2016 12:50

KUTLUAY, LEKESİZ, YENİ ŞAFAK VE BEDİÜZZAMAN

 

Yaşar Kutluay:

1931’de Silifke’de doğmuş. İlk ve orta tahsilini Mersin’de tamamladıktan sonra, soluğu Ankara Atatürk Lisesi’nde almış. İslâmiyet’i Kemalizm’e uydurmak için 1949’da Kurulan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk talebelerinden olan Kutluay, aynı fakültede doçentliğe kadar yükselmiş.

 

Fakültenin bu acar talebesinin Arapça, Farsça ve İngilizceyi iyi bildiği, İtalyanca ile İbraniceyi de anladığı kayıtlarda yer alıyor. Türkçeyi de sayarsanız, altı dil bilen bir akademisyen ile karşı karşıya kalırsınız.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

1924’de, Elazığ’ın bir köyünde dünyaya gelmiş. Cihan devletinin yıkılıp, mirasının Batı telkinleri ile Ankara’nın yeni muktedirlerince tahrib edildiği; din tahribkârlığı kastının şekillendirdiği inkılâb sağanağının fırtınaya dönüştüğü yıl: Cihân devletinin ruhu mesabesindeki hilafet kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gelecek nesillerin şuur ve ahlâkını felç edecek bir eğitim sistemine geçilmiş; bin yılın müktesebatı medrese ve tekyeler kapatılmış; Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmıştır. Hulâsa, Ayitimur ağebeyin dünyaya teşrif ettiği devir, silâhlı mücâdeleden gâlib çıkmış süsü verilen Türkiye’nin, kendisine sulh masasında biçilen idam hükmünün Ankara eliyle infazının gerçekleştirildiği devir...

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Cuma, 31 Mayıs 2013 20:56

Tehlikeli tuzak: Mezheb kavgası...

Hiç şüphesiz, İslâm dünyâsının son yüz elli yıllık hayatının en çarpıcı, en pırıltılı ismi o: Bediüzzaman... Devlet-i Aliyye’nin yıkılışı ve İslâm dünyâsının koyu bir esâret altına girdiği karanlık, elîm bir devrin ümidle haykıran bu gür sesin, en yakın tâkibindekilerle bile arasında sahralar cesâmetinde büyük mesafeler var. Bütün ufukları yalnız başına kucaklayan zihnî bir ihâta kabiliyeti, kuvvetli bir irâde ve saniyeleri sayan muazzam bir gayret ve dikkat...


Yayınlandığı yer Önce Kelam
Cumartesi, 22 Aralık 2012 14:35

Ben Allah’ı öyle bilmiyorum!..

Yıllar önce ilk karşılaşmamızda, yüzüme şöyle bir baktıktan sonra, bir münasebetin de arkasına sığınmadan, “Seyyid olduğunu biliyor musun? Sen seyyidsin kardeşim!” diyen Mehmed Ali Bulut, daha sonraları da muhtelif zeminlerde ve dostlar arasında aynı şeyleri tekrarlamakta beis görmedi; müşterek dostlarımızın bir kısmı meseleye şahidlik yapacaklardır; kendisi de ses verebilir...

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Pazartesi, 03 Aralık 2012 23:20

Mustafa Sungur’u anmak ve anlamak!

Mustafa Sungur ağabeyin ardından yüzlerce kitab ve makalenin yazılması beşerî bir vefâ ve kadirşinâslık olmanın yanı sıra, bu mümtaz ağabeyimizin seksen küsur yıllık bereketli ömrünün mânevî mahsûlâtının tabiî muktezâsıdır da. Sungur ağabeyimizin çok yakınında yaşamış, bir çok seciye ve hâline muttalî olmuş yârânının nakledecekleri hâtıralar âtî nesilleri için şüphesiz yol gösterici olacaktır.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Önümüzdeki hafta sonu (13-14 Ekim) Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Akademik Araştırmalar Vakfı ile Risale Akademi’nin müşterek tertipledikleri “Medresetü’z-Zehrâ Sempozyumu”na iştirak etmek üzere, neredeyse yirmi yıl sonra Van’a gitmiş olacağım. Öncelikle müteşebbisleri minnet ve şükranla tebrik ettiğimi söylemek isterim.

Yayınlandığı yer Önce Kelam
  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »
Sayfa 1 / 3

Tuyan Tasarım