Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Önce Kelam » "Hakimiyet Milletindir" Yalan Değil Hakikat Olmalı...

"Hakimiyet Milletindir" Yalan Değil Hakikat Olmalı...

Türkiye’nin bütün problemleri, bütün meseleleri, bütün rahatsızlıkları aynı kaynaktan fışkırıyor: Cumhuriyet devrinin kuruluş zihniyetinden... Millete rağmen, millete inad girilen yolda yürümenin güçlüklerini aşmak için millete karşı kurulan her mânia bir problemin, her barikat bir değil, bin güçlüğün sebebi.

Devrin Ankara zihniyetinin arkasındaki güç millet değil, Batılı güçler; daha dün habis çizmeleri ile gırtlağımıza basıp boğmaya çalışan Haçlılar. Jön Türklerden beri Batı’ya Perestiş eden zavallı Osmanlı aydınının en zayıf bakayâsı olanların ellerine geçen fırsatı o istikamette değerlendirmek istemelerinden tabiî ne olabilirdi? Öyle de yaptılar..

Ama millet karşı koyuyor, Batı’nın habis urbasını sırtına geçirmek istemiyordu. İster istemez Batı menşeli Ankara zihniyeti ile millet arasında bir kavga başlamıştı. Millet bin yıllık değer ve mukaddesatını bu herc-ü merce kurban vermek istemiyor, direniyordu. Lâkin dünün düşmanları dost bir maske takınmış, ne zamandır değerlerine şuursuzca angaje olmuş Batılı aydınlara düşüncelerini dostane bir edâ ile telkin ediyordu: “Medenileşiniz!” Medenileşiniz, yani Batılılaşınız... Yâni hiçleşiniz, yok olunuz...

 

Bu dost(!) sesi iki asırdan beri nass dinler gibi huşû ile dinleyenlerin milletin sesine kulak tıkamalarında şaşılacak bir şey yok. Millet cahil, millet bağnaz, millet köylüdür onalara göre; ne Batıyı bilir, ne de medeniyetten haberdardır; sürü güder gibi gütmek, ona rağmen kendisine yardım etmek gerekmektedir. Elbet bir gün gerçekleri görecek ve Batıperest kurtarıcılarını minnetle anacaktır!..

 

Ne var ki, aldanan millet değil, Batı’nın sahte ve ahlâksız medeniyet ve şa’şaasının gözlerini kamaştırdığı, nefislerini esir aldığı Ankara’da bir araya gelen her sınıftan Batıperest Türk aydınıdır. Zorbalığa dayanan, her biri milletin bin yıllık değer ve köklü müesseselerini tahribe yönelmiş Ankara icraatleri icra safhasında dehşetli zulümlerle yerleşmeye çalışır. Millet siner, susar ama kabul etmez...

 

Nitekim geride kalan seksen küsur yıllık Cumhuriyet târihi, herşeyden çok, bu cedelleşmenin târihidir; devletle millet kavgasının târihi... Yarının gâlibi şimdiden bellidir: Millet...

 

Millet, kendisine rağmen olanları müesseseleri ile birlikte tasfiye ediyor, edecektir de. “Hâkimiyet milletindir”, yalan olmaktan çıkıp hakîkat olarak tecelli edecektir. Hâkimiyet cidden milletin olacaktır... Batı destekli müesseselerin yıkılış gürültüsü kimseyi korkutmamalı; bu enkazın altında kalanlar, kalması gerekenlerdir. Millete zulmetmenin en küçük bedeli, inşâ ettiklerinin enkazı altında kalmak olur, yapabileceğimiz bir şey yok. Ya bu ecnebi puthanelerin bekçiliğinden vazgeçip milletin şefkatlı sinesine sığınacaklar, ya da başlarına geleceklere rızâ gösterecekler. Öğrenecekler ki, milletle kavgaya girişilmez, millete rağmen yaşanmaz..

 

Bütün bunları üç generalin açığa alınmasının bâzı çevrelerde kopardığı gürültü üzerine yazdım. Korkulacak, tedirgin olunacak bir şey yok... Gecikmiş bir “olması gereken”dir bu. Farkı, millete rağmen oluşun temel payandası askere dokunulmuş olmasının meydana getirdiği şaşkınlık ve hayrettir. Şaşıran, hayrete düşen ya akıl fukarasıdır, ya da değişen dünya şartlarından habersizdir... Her müessese gibi ordu da meşruiyetini milleten alacak ve milletin değerlerine hürmet etmesini öğrenecektir. Elindeki silâhın milleti haricî düşmana karşı korumak için olduğunu unutup iki de bir namluyu millete çevirmeyecektir, çevirmemelidir. Her darbenin temel unsuru, askerin elindeki silâhtır... Asker, darbe ile millete karşı mütecaviz durumuna isteyerek, bilerek ve severek düşmüştür. Millet bu tecavüze, dur, diyorsa yapılabilecek tek şey, durmaktır. Durmayan, başına geleceklere de râzı olmalıdır. Açığa alınan askerler de râzı olacaklardır, başka şık yok...

 

Hüseyin Yılmaz

Hüseyin Yılmaz

Hakkın hâtırı âlidir, hiçbir hâtıra fedâ edilmez.

Websitesi: www.hyilmaz.net
Bu kategorideki diğerleri: « Köylülük!.. Cübbeli »

Yorumyapın

(*) gösterilen alanlar mecburidir.

Tuyan Tasarım