Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Önce Kelam

 


Dostum Abdurrahim Karslı'nın kurduğu Merkez Parti'inin Akadlar'daki tanıtım toplantısına Gn. Başkan Yardımcısının Hoca'nın selâmı iliştirilmiş dâveti üzerine iştirak ettim. Maksadım hem yıllarca birlikte yaşadığım bir dostumu siyaset kürsüsünde de görmek, hem de nelerin olup bittiğine zemininde bir nebze muttali olmaktı.

 

İstanbul'un trafik şartlarına aşırı hassasiyetim de destek verince salona programdan yarım saat kadar önce varmış oldum. Fiilî gazetecilik günlerimden kalma itiyâdla birkaç kişiye sual sordum, bir çok kişiye de kulak kabarttım...

 

Bir önceki yazıda Üstad Hazretlerinin vefatından sonra Nurculuk Hareketi’nin geçirdiği iki fetret devrini hulâsa etmeye çalışmıştık. Fakire göre, birinci fetret, Kayalar Abinin hedefe konulup, cemaatin ounun sevk ve idare kabiliyetinden mahrûm bırakılması ve dehşetli bir korku zeminin meydana getirilmiş olmasıdır.


İkinci fetret ise, altmışlı yılların ortalarından itibaren, bilhassa Zübeyir Abinin büyük gayretleri ile toparlanmaya başlamış olan hareketin önünü tıkayan iki ölüm ve bir hicret vakasının peşpeşe gelmesiyle başlar: Mustafa Nezihî Polat ve Zübeyir Abinin vefatı, Bekir Berk’in ise dehşetli bir iftiranın mahkûmu olarak hicrete mecbur bırakılması. Bütünü hatırlamak isteyenler, bir önceki yazıya bakabilirler.


İslâm dünyasının son bin yılda yakaladığı en büyük intibah, Üstad Bediüzzaman’ın Risâle-i Nur’la başlattığı büyük uyanıştır. Bu, İslâm medeniyetinin aslî kökleri üzerinde yeniden boy atması, mânen kaç asırdan beri hükümfermâ olan Batı medeniyetinin hâkimiyetinin çökmesidir.


Bu parlak dirilişi dehşet içinde tâkib eden ceddimizin kãtili Batı, Risâle-i Nur hareketini akîm bırakmak için Üstad’a hayatı zindan etmekle kalmaz, bin türlü desise ve tertibi de üst üste sahili döven dalgalar gibi Nurcuların üstüne salar.

Cumartesi, 31 Ağustos 2013 08:14

PKK ile Kürt Meselesi çözülebilir mi?

Yazan Hüseyin Yılmaz

Kürt Meselesi, PKK memnuniyeti aranarak çözülebilir mi? Evet, çözülebilir... Hoşunuza gitmese bile, nerede ise Adana’dan Kayseri’ye kadar uzanıp Sivas’tan Karadeniz’e ulaşan geniş bir coğrafyayı PKK’ya Bağımsız Kürt Devleti olarak verirseniz; çözülür. PKK açısından bunun tartışılabilecek, esnetilebilecek tek ciheti var: Daha insaflı bir sınır çizimi, muhayyel ve arzu edilen sınırın yüzde on kadar vaz geçilmiş şekli belki...

Sayfa 10 / 42

Tuyan Tasarım