Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Önce Kelam
Perşembe, 02 Haziran 2011 15:22

Bursa Nutku M. Kemal'e Yakışmaz Mı?

Yazan Hüseyin Yılmaz

Afrika’nın Müslüman kuzey memleketleri bir müddettir cadı kazanı gibi: Fitil hergün başka bir memlekette ateşleniyor; kalabalıklar bendlerini yıkmış seller gibi dolduruyor sokakları. Çoğu emperyalist Batının sömürgeliğinden geçtiğimiz asrın ortalarında sûreta kurtulmuş ama hakîkatte mânen esâretleri devam eden ülkeler. İstibdad soluk aldırmaz bir külçe gibi hayatın üzerine çöreklenmiş… Bu hareketleri isyan diye vasıflandırmak, bir kaç diktatörü korumak uğruna milletleri mahkûm etmek olur; dehşetli bir zulüm. Hayır, bu hareketleri taşıyacak mefhum isyan değil, kıyam…
Bu grizgâhın sebebi, kuzey Afrika’daki halk hareketlerinden mülhem olduğu çok muhtemel olan CHP’lilerin direniş çağrısına kapı aralamaktı, o bahse girmeyeceğim.

Perşembe, 02 Haziran 2011 15:22

Ak Parti Hayat Tarzına Müdahele Ediyor

Yazan Hüseyin Yılmaz

CHP’nin bayraktarlığını yaptığı Kemâlist zihniyetin alâmet-i fârikası, millete efendilik taslamaktır. Milleti emre âmâde köle addeden bu zihniyetin bütün hedefi, his ve heveslerine hizmet edecek bir zeminde, saltanatını devam ettirmek... Milletin inanç ve değerlerine bütünüyle zıd ve düşman bir hayat tarzını yerleştirmek için milleti zulmün cenderesinden geçirip köleleştiren Ankara zihniyetinın kurduğu devlet anlayış ve iktidarı, son iki asırda boy atmış en dehşetli diktatörlüklerdendir.

Sadece başörtüsü sebebiyle gelecekleri mahvedilen binlerce genç kızın trajedisi bu hükmü isbata fazlasıyla kâfi delildir. Cumhuriyetle yaşıt bu zulmün meşru hiç bir kaynağı yok. Millete rağmen, zor kullanılarak dayatılmak istenen

Perşembe, 02 Haziran 2011 15:15

Nur Serter

Yazan Hüseyin Yılmaz

İkna Odalarının değil, bir zulmün mîmarı…

M. Kemâl’in hayata gözlerini yumduğu gün, o hayata açmış gözlerini: 10 Kasım 1948. Hangi saikle bilinmez ama âilesi küçük kıza “Nur” ismini vermiş; Nur Serter. Babasının ismi “Muhammed-ül Emin”den bozma Mehmet Emin, annesininki Fahrünnisâ. İsimler âilenin dinî atmosfere yakınlığını fısıldıyor. Belki de sönmekte olan bir irfânın son izleri…

Nitekim Mehmet Emin Bey karşımıza 27 Mayıs melâneti vesilesiyle bir vatan kurtarıcısı(!) olarak çıkıyor: İstanbul Örfî İdâre Kurmay Başkanı… Sonra Talât Aydemir Cuntası ile irtibatı tesbit edilip ordudan uzaklaştırılıyor. Kaynaklar

Perşembe, 02 Haziran 2011 15:12

Cübbeli

Yazan Hüseyin Yılmaz

Doksanlı yılların başlarında İstinye koyuna nâzır, muhteşem Boğaz manzarasıyla dost ve misafirlerimi büyüleyen bir dairede oturuyordum. Daire, merhum Hazım Oktay Başer’indi, kiracısıydım emekli vâlinin. Halis Toprak’ın TMSF mârifetiyle satılan köşküne tepeden bakan hâkim bir noktada idi. Ağanın haftalık misafir partileri bütün şâşaasıyla gözlerimizin önünde cereyân ederdi. Halis Ağa’ya bugün elem verip, hüzne garkeden o günleri bir ibret levhası gibi zihnimde taşıdığımı söyleyerek geçeyim.
Oturduğum binanın hemen arkasında müstakil bir bina, ya da villada da bugünün başka bir şöhretlisi oturuyordu... Geleni gideni mahallelinin dikkatini çeken, ateşin konuşması ve gençliğiyle sohbet mevzu edilen ünlü bir hoca:

Sayfa 40 / 44

Tuyan Tasarım