Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Etikete göre gösterilen ögeler: türkiye
Perşembe, 09 Haziran 2011 11:45

Türkiye Sağı da ümitsiz vakâ!.

Türkiye Solu gibi, Türkiye Sağı da ümitsiz vakâ. Türkiye Solu, Sol olmadığı gibi; Sağı da Sağ değil.. Dünyanın her hangi bir ülkesinde apayrı, birbirinden çok farklı kaynaklardan doğan bu iki ırmak, Türkiye’de aynı kirli kaynaktan fışkırırlar: Resmî ideoloji ve tertiplerinden...
Onun için kavgalı olmalarına rağmen gerçekte birbirilerinden farklı değiller. İnsiyakları, düşünce ve hareket tarzları, mukaddesleri ayniyete yakın bir benzerlik arzeder. Kavgalı oluşlarının sebebi, Sağ ile Sol’un bütün dünyada kavgalı oluşu.. Kavgayı doğuran, taklid insiyakı.

Yayınlandığı yer Arşiv
Perşembe, 09 Haziran 2011 11:09

Türkiye Solu iflâh olur mu?

Başlıktaki soruya tereddütsüz, “Hayır!” demek, güç şüphesiz. Ama çok daha güç olanı, “Evet!” demek... Sol’un Türkiye’deki geçmişi, hükmü isbata kâfi gelir. Ancak maksadım, kronolojik bir çalışmanın rehberliğinde geçmişi geleceğin aynası yapmak değil.
Bahsi tahlile mecburuz... Dünyanın bütün ülkelerinde Sol’un alemi: Sosyalizm... Sosyalizm, büyüleyici kelimelerin vatanı: Hürriyet, eşitlik, adâlet gibi uğrunda nice hayatlar fedâ edilmiş mefhumlar yaşar bağrında. Sol ırkçılık yapmaz, Sol “ulusalcılık” da yapmaz; aksine dünyanın her yerinde faşizm ve kaba ırkçılığa düşmandır. “Devletçilik” ile ise başı hiç hoş değildir.

Yayınlandığı yer Arşiv

Dün, Kuzey Irak’taki PKK varlığına yönelik bir kara harekatının bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceğini tartışmaya çalıştık. Bugün çok daha çetrefil ve hayati bir soruyu ele alacağız: Eğer bir kara harekatı yapılırsa, bu Türkiye’nin içine nasıl yansır, ne gibi sonuçlara yol açar?

Yayınlandığı yer Ruşen Çakır
Cuma, 03 Haziran 2011 10:45

Ne mutlu İngilizim diyene...

Bilmiyorum o muhteşem filmi seyrettiniz mi.
Gerçek bir olayı anlatıyordu.
Daniel Day Lewis’in oynadığı film, üç İrlandalı serserinin hiç ilgileri olmayan bir suçtan yakalanıp mahkûm olmalarının hikâyesiydi.

Yayınlandığı yer Ahmet Altan

29 Ekim Resepsiyonu çok tartışıldı. Maksadım herkesin konuştuğu bir mevzua bir kaç kelime ile iştirak etmek değil. Asker meselesi, çok köklü ve tehlikeli olmanın yanısıra, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük, içinden çıkılması zor ama halli de mutlak zaruret vaziyeti almış hayatî bir meselesi olduğunu ifâde etmek isityorum...

Türk askerinin subay sınıfı, maalesef Resneli Niyazi’den beri siyasetin zorba, küstah ve başına buyruk bir unsurudur. İttihat ve Terakki’nin büyük bir şuursuzlukla komitacılık ruhunu aşılayıp siyasetin göbeğine yerleştirdiği subaylar, bir daha asla asker olamamış, aslî vazifesini hatırlayamamış, kışlasına dönememiştir.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Tuyan Tasarım