Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Etikete göre gösterilen ögeler: kürt meselesi
Pazartesi, 08 Haziran 2015 09:06

7 HAZİRAN 2015'DE NE OLDU?Başlığa verilecek en kestirme cevab: AK Parti, seçim sandığından ciddi bir hezimetle çıktı... Aksi ifâdeler hakîkatten uzak.

Bu ağır mağlûbiyetin sebebi çok değil; iki:
Yayınlandığı yer Önce Kelam
Cumartesi, 31 Ağustos 2013 08:14

PKK ile Kürt Meselesi çözülebilir mi?

Kürt Meselesi, PKK memnuniyeti aranarak çözülebilir mi? Evet, çözülebilir... Hoşunuza gitmese bile, nerede ise Adana’dan Kayseri’ye kadar uzanıp Sivas’tan Karadeniz’e ulaşan geniş bir coğrafyayı PKK’ya Bağımsız Kürt Devleti olarak verirseniz; çözülür. PKK açısından bunun tartışılabilecek, esnetilebilecek tek ciheti var: Daha insaflı bir sınır çizimi, muhayyel ve arzu edilen sınırın yüzde on kadar vaz geçilmiş şekli belki...

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Cumhuriyet Ankara’sı, yaklaşık bir asır Kürtlere zulmetmekle kalmadı, zulmünü meşrulaştırmak, tabiî bir hak ve insanî bir seciye olarak gösterebilmek için Türklieri de kandırdı. Kandırdığı, mankurtlaştırdığı Türklerle zâlimliğini peçeliyor, muhtemel vicdânî haykırışlara bütün kapıları kapatıyordu.


Osmanlının bakayâsı üzerine yeni devleti inşâ eden Ankara, îmân ve inancını kaybetmişti... Hayır; bu, bir zorlamanın neticesi değil, Jön Türklerden beri yüzünü bütünüyle Batıya çevirmiş müstağrib Osmanlı aydının geldiği son nokta idi: İnkâr!.. Ve Ankara yekpâre bir inkârın üzerine inşâ edilmişti. Dinini, târihini, ecdâdını inkâr eden Ankara; bin yıl aynı kaderi paylaştığı Kürtleri de inkâr ediyordu.


Yayınlandığı yer Önce Kelam

Kürt Meselesinin çözümü yolunda atılan adımlar, son günlerde olup bitenler ümit verici... Türkiye’nin ayaklarına Batılı hasımlarınca vurulmuş bu asırlık pranganın bekçiliğini yapan dahilî zihniyetin hâkimiyetinin sarsılmış olması da bugünlere varmamıza zemin hazırladı... Kürtçülük tepkisini doğuracağı hesapları üzerine kurulmuş bu habîs tuzak, neredeyse bir asrımıza mal oldu, daha fazlasını hebâ ettirmemeliyiz. Bir intibâh şafağında olduğumuz, muhakkak. İnşaallah huzur ve saâdet dolu bir günü de birlikte görürüz.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en gayretli, en liyâkatli ve en cesur Hariciye Nâzırı Ahmed Davutoğlu, “Sykes Picot'un bize çizdiği o kalıbı kıracağız!” diyor... Sykes-Picot, Lenin’in deşifre ettiği anlaşmanın ismi. Rusya’nın da tasdik ettiği İngiltere ile Fransa arasında imzalanmış anlaşmaya göre, Osmanlı topraklarının mühim bir kısmı bu üç ülke arasında paylaşılacaktır... Andlaşmanın tarihi: 16 Mayıs 1916...

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Otuz küsur yıllık terör ve PKK, Kürt Meselesinin varlığını en net şekilde amme efkârına aksettiren iki ayna!.. Kürt Meselesinin reddini imkânsızlaştıran bu iki hakikati meselenin kendisi veya aslî unsurları olarak görmek yanıltıcı olur; sebeb ile neticenin farkını idrâk edememek, çözümü güçleştirir; her hamleyi hüsran ve hayâl kırıklığı tâkib edebilir...

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Perşembe, 17 Ocak 2013 12:10

Kürt Meselesi bu sefer tamam mı?

Kürt Meselesinin çözümü iki temel şarta bağlı: Birincisi samimî çözme arzusu, diğeri behemehâl bu dehşetli problemi çözme azmi... Her iki unsur da Himalayalar cesametinde olmazsa, netice akîm kalır.

Fiili varlığı son otuz küsur yılda terörle zihinlerimize kazınıp, kan ve göz yaşı ile hayatımıza girmiş olsa bile geçmişi bir buçuk iki asrı kucaklamış olan bu dehşetli belâdan kurtulmanın kolay olmadığını teslime mecburuz.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Türkiye, Kürt Meselesinin neticesi olarak boy atmış olan PKK ve terör belâsına mevcut varlığını en az üçe beşe katlayacak bedeller ödedi. Fiilî terörü esas alsak bile son otuz yılda bu ülkenin kayıplarını telâfi etmek için sulh zemininde en az yarım asra ihtiyaç var...

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Cumartesi, 15 Aralık 2012 13:48

Kaderî hikmet ve Kürt Meselesi...

Osmanlı’yı târih sahnesinden düşürenlerin muradı: İslâm adına güçlü bir devletin bir daha vücud bulmasına bütünüyle mâni olmaktır. İslâm dünyâsını olabildiğince küçük küçük, birbirileriyle kavgalı, birbirileriyle problemli devletçiklere bölmelerinin temel maksadı, bu meş’ûm emel.

Haksızlar mıydı? Hayır... Hayır, zirâ düşmandılar; asırlık mağlubiyet acıları, asırlık korkuları vardı. Korkularını unutmak, mağlubiyet acılarının intikamını almak istiyorlardı. Aldılar da...

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Geçtiğimiz hafta sonu, sokaklarında Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ilk gençliğinin parlak ve mes’ud hülyâlarının yanısıra hazîn hatıralarının da uçuştuğu Van’da idik. Üstad’ın ömrü boyunca gâye-i hayâl edendiği ve Risâle-i Nur’a çalıştığı gibi tahakkuku için mücadele verdiği Medresetü’z-Zehra’ya vücûd verme kasdı taşıyan bir sempozyumun dâvetine koşmuştuk.


Yayınlandığı yer Önce Kelam
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Sayfa 1 / 8

Tuyan Tasarım