Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Etikete göre gösterilen ögeler: demokrat parti


Hz. Üstad’ın Demokrat Parti’yi desteklemesinin belli başlı sebeplerini iki ana hususta toplamak kabil görünüyor:


1-Bu desteğin birinci âmili, Demokrat Parti’nin mutlak hayır olması değil, CHP iktidarının arzettiği büyük tehlike karşısındaki ana güç olmasıdır. Hareket noktası Demokrat Parti’yi iktidara getirmek değil, CHP’yi iktidara getirmemektir.


Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. Halbuki, bir Müslüman kat'iyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Cumartesi, 07 Nisan 2012 08:50

Demirel hiç şaşırtmıyor!..

12 Eylül Darbesini gerçekleştiren Firavunların yargılandığını görmek, ömrümün ender büyük saâdetlerindendir... İkbâllerini devleti parselleyerek taçlandırmak isteyen bir avuç generalin Sağ-Sol çatışmalarını tertip ve körükleyerek 10 yılda milleti bir kan gölü ve ızdırab gayyasına sürmüş olması, şüphesiz büyük bir acı idi. Ama ondan bin beter daha acı olanı ise, bu kanlı arenanın mîmârlarının sahneye 12 Eylül sabahı “kurtarıcı” olarak çıkmalarıdır... Haysıyet kırıcı, bedenden önce ruhlarımızı katleden bir tecelli!..

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Netameli bir mevzua giriş yapmak üzere olduğumun farkındayım. Ama dilsiz şeytan durumuna düşmekten de Allah’a sığınırım. Vazifem: Doğru bildiklerimi ifâde etmek, ehl-i imâna imdad ile mâneviyatlarını takviye etmektir. Hakkın hatırını kırmaktansa, babam bile olsa, gayrın hatırını kırmakta tereddüt etmeyeceğim…

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Perşembe, 02 Haziran 2011 17:08

Bediüzzaman, Siyaset ve Demokrat Parti

Zaman zaman dönüşler yaptığım “Bediüzzaman ve Siyâset” mevzuuna bir daha eğilme zarureti doğdu: Sebep, seçimlerin arefesinde köklü ama küçülmüş bir grubun Demokrat Parti havariliği. Demokrat Parti’yi desteklemiş olamısını âdeta Bediüzzaman’ın gaye-i hayatı gibi gösteren bu tavrın yanlışlık ve ifratkârlığını geçmişte uzun uzadıya yazmıştım, tafsilâta girmeyeceğim.
Üstad, “euzubillâhi mineşşeytãni ve siyãseti” hakikatını İslâm düşünce hayatına kazandıran insandır. Şeytandan kaçar gibi siyâsetten kaçmayı tavsiye eden bir büyük insanı siyâsî bir tarafgir gibi gösteren telkinlerden Allah’a sığınırım. Zirâ:

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Tuyan Tasarım