Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Etikete göre gösterilen ögeler: demirel
Cumartesi, 07 Nisan 2012 08:50

Demirel hiç şaşırtmıyor!..

12 Eylül Darbesini gerçekleştiren Firavunların yargılandığını görmek, ömrümün ender büyük saâdetlerindendir... İkbâllerini devleti parselleyerek taçlandırmak isteyen bir avuç generalin Sağ-Sol çatışmalarını tertip ve körükleyerek 10 yılda milleti bir kan gölü ve ızdırab gayyasına sürmüş olması, şüphesiz büyük bir acı idi. Ama ondan bin beter daha acı olanı ise, bu kanlı arenanın mîmârlarının sahneye 12 Eylül sabahı “kurtarıcı” olarak çıkmalarıdır... Haysıyet kırıcı, bedenden önce ruhlarımızı katleden bir tecelli!..

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Cuma, 23 Aralık 2011 12:03

Devlet cinâyet işlerse!..

Önce Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmed Elkatmış’ın Yenişafak Gazetesi’ne verdiği mülâkat şuurumuza bir mızrak gibi saplandı, sonra Ümit Tarık’ın gömüldüğü yeri gösterebileceğini söyleyen Ayhan Çarkın’ın söyledikleri...

 

Elkatmış’ın söyledikleri arasında asıl dikkate şâyân olan “Ölüm Listesi”nin MGK menşeli olduğuna dair ifşaattı. Şerhe gerek yok, ama hulâsa edeyim: Devlet, 1990’lı yıllarda bütünüyle illegal bir terör çetesi gibi çalışmış, hukuku paçavra gibi çiğnemiştir.

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Çarşamba, 08 Haziran 2011 13:48

NURCU DEMİREL’DEN KEMALİST DEMİREL’E...

26 Haziran 1978, Erzurum... Bir yıl önce üniversite imtihanlarına iştirak sebebiyle geldiğim Erzurum’a ikinci gelişim. Bir fetih rüyâsının kanatlandırdığı bir Otobüs dolusu Nur Talebesi’yle birlikte Adıyaman’dan başlayan yolculuğumuz, mitingin yapılacağı meydanda yerini heyecanlı bir bekleyişe bırakmış. İlâhî ve marşlar eşliğinde bütün gece devam etmiş bir seferin yorgunları değil, bir savaşın öncü kuvvetleri gibiyiz; kahramanlık marş ve türkülerini keskin sloganlar tâkib ediyor.


Adalet Partisi’nin tertiplediği “Bayrağa Saygı” mitinglerinin Erzurum ayağını takviye için Adıyaman’dan kopup gelmişiz. Adalet partisiyle hiç bir ilgimiz yok, ne bir menfaat, ne bir makam; a’zam-ü şer telâkkî ettiğimiz CHP’nin mazarrâtlarını def kastıyla, Lillah için buradayız. Bir de Üstâd’ın Demokrat Parti’yi desteklemiş olması ve Demirel’in Demokrat Parti’nin halefi olduğu zehâbı ile Meşrutiyet’ten beri takviyesine çalıştığı ahrar çizgilerine sahip olduğu düşüncesi inancımızı pekiştiriyordu.

Yayınlandığı yer Arşiv

Demokrasi ile idâre edildiği iddiası taşıyan bir ülke düşünün: Seksen küsür yıllık ömrünün otuz yılı mutlak bir istibdad ile geçmiş, katı bir şeflik idaresi. Geri kalan elli yıla ise iki darbe, bir kaç muhtıra şekil vermiş. Kapatılan siyasi parti adedi ise yirmi dört; küçük çaplı bir kabristan demek; siyasî parti kabristanı. Mezar kazıyıcılar yirmi beşincinin defin merasimi hazırlığında... Son kurban cüsseli olduğundan merasim debdebeli ve dağdağalı olacağa benziyor.

Yayınlandığı yer Arşiv
Cuma, 03 Haziran 2011 18:30

Darbeci Demirel

Demirel ile aramızda sessiz bir polemik sürüyor. 1969-72 yılına ait ABD Dışişleri Bakanlığı belgeleri arasında "1969 darbesi" (ben buna "darbe tehdidi" diyorum) hakkında bazı bilgiler yer almıştı.
Demirel, Fikret Bila'nın köşesinden olayın doğru olduğunu ve kendisinin "kahramanca" darbeyi önlediğini iddia etmişti.

Yayınlandığı yer Mümtazer Türköne
Çarşamba, 01 Haziran 2011 20:10

Nurcu Demirel'den Kemalist Demirel'e

26 Haziran 1978, Erzurum... Bir yıl önce üniversite imtihanlarına iştirak sebebiyle geldiğim Erzurum’a ikinci gelişim. Bir fetih rüyâsının kanatlandırdığı bir Otobüs dolusu Nur Talebesi’yle birlikte Adıyaman’dan başlayan yolculuğumuz, mitingin yapılacağı meydanda yerini heyecanlı bir bekleyişe bırakmış. İlâhî ve marşlar eşliğinde bütün gece devam etmiş bir seferin yorgunları değil, bir savaşın öncü kuvvetleri gibiyiz; kahramanlık marş ve türkülerini keskin sloganlar tâkib ediyor.

Yayınlandığı yer Arşiv

Tuyan Tasarım