Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Etikete göre gösterilen ögeler: asker

Düşmanlarının bir kaç asırlık desise ve kuşatmalarının neticesinde tarih sânesinden çekilen Osmanlı, ölümüyle Hrıstiyan Batı’ya târifi imkânsız bir bayram sevinci yaşatmıştı. Sevinçlerinin bir daha bozulmamasının teminatı olarak inşâ ettikleri Ankara diktatörlüğünün birinci vazifesi, Osmanlı’nın bütün müesselerini tahrib; ikincisi ise milleti din ve târihinden koparıp hiçliğe mahkûm etmekti. Yaklaşık bir asırdır Ankara Muktedirleri, bir fikr-i sâbitle hep bu habis maksadı tâkib ettiler.

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Çarşamba, 08 Haziran 2011 16:32

ASKER VE DEMOKRASİ OYUNU.

Türkiye, Ordu Devlet’in hâkimyetini devam ettirdiği ender ülkelerden; Rusya ile Çin’in ya bir adım gerisinde, ya da omuz omuza... Ülke, bütün varlığıyla askerin hâkimiyeti altında. Bu hükmü tekzib zehabı uyandıran sıradan tecelliyat, zoraki bir saklanma ihtiyacının eseri; dostlar alışverişte görsün kabilinden... Siyâset arenası, kuklalar panayırı. Perdeye akseden gölgelerin vazifesi, milletten çok, dünya amme efkârını aldatmak.

Yayınlandığı yer Arşiv
Cuma, 03 Haziran 2011 13:04

Her Türk asker mi doğar?

Bugün askerlik hizmeti yapmaktan kaçınmayı ifade eden ‘vicdani ret’ kavramı ile askerlik hizmetinin yerine zorunlu sivil hizmet vermeyi de reddetmeyi ifade eden ‘total ret’ kavramları giderek hayatımızın parçası oluyor. (Türkiye’de bu ayrım pek yapılmıyor.) Vicdani reddin kökenlerini Avrupa’daki feodal beylere belli bir bedel ödeyerek askerlik görevinden muaf tutulan bazı Hıristiyan tarikatlarının tavırlarında bulanlar var.

Yayınlandığı yer Ayşe Hür

29 Ekim Resepsiyonu çok tartışıldı. Maksadım herkesin konuştuğu bir mevzua bir kaç kelime ile iştirak etmek değil. Asker meselesi, çok köklü ve tehlikeli olmanın yanısıra, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük, içinden çıkılması zor ama halli de mutlak zaruret vaziyeti almış hayatî bir meselesi olduğunu ifâde etmek isityorum...

Türk askerinin subay sınıfı, maalesef Resneli Niyazi’den beri siyasetin zorba, küstah ve başına buyruk bir unsurudur. İttihat ve Terakki’nin büyük bir şuursuzlukla komitacılık ruhunu aşılayıp siyasetin göbeğine yerleştirdiği subaylar, bir daha asla asker olamamış, aslî vazifesini hatırlayamamış, kışlasına dönememiştir.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Tuyan Tasarım