Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Etikete göre gösterilen ögeler: MİT

Son günlerin ortalığı gürültüye boğan, CMK 250’nin değiştirilerek ÖYM’lerin kaldırılacağı mevzuu, nihâyet Başbakan tarafından bir çerçeveye oturtulmuş vaziyette amme efkârına takdim edildi.


Öncelikle şu kadarını ifâde etmek isterim ki, bu mevzu etrafında yaşanan endişelerin kahir ekseriyetini yaşadım, hâlâ da yaşıyorum.


Yayınlandığı yer Önce Kelam
Perşembe, 23 Şubat 2012 16:04

Hangi kavga?

Yakın veya dâhilde olanın güçlüğü; bütünü ihâta edememek!.. Hâric ve uzaktan bakanın handikapı; detayları görememek!.

Son günlerde ikide bir zihnimi meşgul eden ve üzerinde bir kaç paragraflık kalem oynatmaya niyetlendiğim mevzu itibariyle vaziyetim ikincisi: Hâric ve uzaktan bakıyorum... Kime mi? Hem Cemaat’e, hem de AK Parti’ye...

Hâric ve uzaktan bakıyorum, çünkü düşünce ve his dünyalarına âşina olmama rağmen, kısaca “Cemaat” diye vasıflandırılan Gülen hareketinin içinde değilim. Ya da Tanpınar’ın mısraını teşbih gibi kullanırsak: “Ne içindeyim “Zaman”ın, ne de büsbütün dışında!” denebilir.

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Cumartesi, 11 Şubat 2012 14:34

MİT fırtınasından hayır çıkacaktır...

Hiçbir millet, hiçbir memleket bizim 1920’lerde yaşadığımız büyük kırılmanın, dehşetli herc-ü mercin bir benzerini yaşamadı. Hiçbir millet bizim gibi bin yıllık inanç, târih ve değerlerinin tam zıddı bir istikamette cebir ve iğfalâtla sevkedilmeye çalışılmadı. Hiç bir devlet, sevk ve idâresine memur olduğu kendi milletini Ankara gibi zulümle muradının zıddı bir istikamette bu şekilde yürütmedi.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Her milletin devleti, her devletin de belli başlı müesseseleri olur: Ordu gibi, istihbarat gibi, yargı gibi.. Devletin emrine hazır olduğu güç, millet irâdesi. Çünkü, varlık sebebi millettir, milletin saâdet ve bekâsı için vücud bulmuştur. Devleti bütün müesseseleriyle birlikte sevmek ve korumak da millete düşer. Mecburî değil, gönüllü bir muhabbet ve sahipleniş..
Her millet, kendi istihbarat teşkilâtlarına gözü gibi bakar... Her ferd, istihbaratın gönüllü elemanı gibi davranır. Çünkü, istihbaratın birinci ve büyük vazifesi, vatandaşını haricî tehlikelere karşı korumaktır...

Yayınlandığı yer Arşiv

Tuyan Tasarım