Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Etikete göre gösterilen ögeler: Kemalizm
Pazartesi, 03 Eylül 2018 10:19

Atatürkçülük yeniden kıymete bindi!

Bakanlığa getirilişi, hemen herkesin teveccühünü görmüş gibi tuhaf bir aksülamel meydana getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ayağının tozu ile partisince okullarda bayram olarak kutlanması mecburiyet olmaktan çıkarılan bazı günlerin bayram olarak kutlanmasını yeniden mecburî hâle getirmesi yetmemiş gibi, asırlık Atatürkçülüğü kıymetli bir meta gibi keşfedip çocuklarımızın şuurunu felce uğratacak bir hamle ile yeniden müfredatın ruhu haline getirmesi de dehşet verici bir gelişmedir. Ak Parti, nesillerimizin mahvını bir daha netice verecek bu dehşetli vebali taşıyamaz, çöker. Müstahak da olur!


Yayınlandığı yer Önce Kelam
Perşembe, 17 Ocak 2013 12:10

Kürt Meselesi bu sefer tamam mı?

Kürt Meselesinin çözümü iki temel şarta bağlı: Birincisi samimî çözme arzusu, diğeri behemehâl bu dehşetli problemi çözme azmi... Her iki unsur da Himalayalar cesametinde olmazsa, netice akîm kalır.

Fiili varlığı son otuz küsur yılda terörle zihinlerimize kazınıp, kan ve göz yaşı ile hayatımıza girmiş olsa bile geçmişi bir buçuk iki asrı kucaklamış olan bu dehşetli belâdan kurtulmanın kolay olmadığını teslime mecburuz.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Balyoz Dâvâsı kararlarının hedefi olan kitle ve muhiblerinde meydana getirdiği tepkinin muhtemel sebepleri iki: Birincisi, cidden suçsuz olduklarına gönülden inanmaları; diğeri, başarılı bir karşı propaganda harekâtı...

Suçsuz olduklarına inanmaları, mevcut kanûnlar çerçevesinde bir suçun içinde olmadıklarını değil, bu teşebbüsü suç telâkki etmediklerini gösterir.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Türkiye, hasım ve düşmanları amansız bir ülke!.. Türkler, arkasında cihâna hükmeden, korku salan bin yıllık bir geçmişi taşıyan millet... Anadolu, üç kıtadan kovulmuş Türkler ve yakın yardımcısı Kürtlerin birlikte hapsedildikleri kafes...

Kafeslerini kırıp parçalamamaları için düşmanlarının aldığı, biri diğerinden dessas ve alçakça, yüzlerce tedbir var. Bu habis tedbirlerin kahir ekseriyeti Osmanlı’nın yıkılışı ile TC’nin kuruluş yıllarında plânlanmış ve vakti geldiğinde sahnelenmek üzere mütemadiyen geliştirilip tahkim edilmişlerdir.

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Perşembe, 22 Mart 2012 12:36

Meğerse “safın teki” imişim!

Açıkçası itiraf ediyorum ve dehşetli bir elemle hissediyorum ki, avamî ama yerinde tabiri ile “safın teki” imişim!.. Çünkü, kendimi bildim bileli -ki yaklaşık kırk yıl- Kürt Meselesi’ni Türkiye’nin hep görünürdeki en büyük meselesi olarak yaşıyoruz.

Yaşamayıp öğrendiklerimizi de dâhil ederseniz asırlık bir mesele olarak karşımızda bütün canlılığı ile duran, kanayan, acıtan büyük bir yara bu.

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Çarşamba, 21 Mart 2012 22:05

Nevruz, Kemalizm ve din

Kemalizmin en büyük ve en korkunç zaferi, dindarların damarına milliyetçilik zehrini enjekte etmek oldu.

İki büyük kazanç sağladı böylece.

Birincisi, tasavvufta billurlaşmış olan sevecenliği, hoşgörüyü, “yaratılanı yaratandan ötürü sevme” yeteneğini içselleştiren bir din anlayışının ortak bir kültür zemini oluşturmasını ve bu ortak kültür çerçevesinde bir “hakkaniyet” mücadelesine girişebilme gücüne ulaşmasını engelleyerek kendini “tekleştirmeyi” becerdi.

Yayınlandığı yer Ahmet Altan

1993’de Sivas’da cereyân eden ve geçmişteki bir çok hâdise gibi derin bir tertib olduğuna kesin gözüyle baktığım Madımak felâketi dâvâsı, mantığını asla anlayamadığım ve adına “zaman aşımı” denen bir cellâda kurban gidiyor...


Anladığım kadarı ile, kãtil ve zâlim bile olsanız, adâletten kaçmayı becermiş veya birileri tarafından himâye görmüşseniz bir müddet sonra peşinizi bırakıyorlar ve suçsuzlar sırasına geçiyorsunuz. Hukuk entrikası bu garabete hukukçular “zaman aşımı” diyor... Bu, zaman aşımı değil, zulmün had safhasıdır, zulme selâm durmaktır!..

Yayınlandığı yer Önce Kelam
Pazartesi, 12 Mart 2012 11:36

Büyük Kırılma ve Yeni Anayasa!

Bir gemi düşününüz, su almaya başlayan büyük bir gemi... Uzun zaman uçsuz bucaksız okyanusları aşmış, dev dalgaların alabora edemediği büyük bir gemiden bahsediyoruz.

Asırlarca hasım ülkelerin, korsanların hedefi olmuş... Biri ikisi başa çıkamayınca büyük ittifaklar kurup saldırmışlar; , onu batırmak için taarruzlar taarruzları kovalamış...

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam’da bir toplantıya iştirak imkânı buldum.Gün boyu muhtelif konferans ve müzâkerelerle devam eden toplantıya tertipleyici müessese Risâle Akademi (www.risaleakademi.com), “Münâzarât Ekseninde Milliyetçilik Fikri ve Demokrasi” ismini münâsib görmüş. Anlaşılacağı gibi, gün boyunca Bediüzzaman, Münâzarât, Milliyetçilik düşüncesi, demokrasi ve Kürt Meselesi tartışıldı.

Yayınlandığı yer Önce Kelam

Tuyan Tasarım