Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Etikete göre gösterilen ögeler: Irkçı
Perşembe, 09 Haziran 2011 10:54

EY ŞUURSUZ IRKÇILAR, ARTIK YETER!..

Kürt Meselesi, Türkiye’nin boynunda asılı duran asırlık bir idãm fermãnı; hukukun değil, hasım ve düşmanlarının hükmettiği bir idãmın fermãnı. Er veya geç infãzla neticeleneceği ümid edilen bu meş’um yaftanın hükmî haklılığı için bir asırdır düşmanlarımız mücãdele veriyor. Bu mücãdelenin müessir piyonları ise hiç şüphesiz şuuru felce uğramış, karşılıklı birbirilerini inkârla infãzın taciline çalışan Kürtçü ve Türkçü çevrelerdir. Her iki taraf da aynı meş’um kaynaktan besleniyor: Irkçılıktan...

Yayınlandığı yer Arşiv

İnsan eski tabirle “me’luf ve malûm”dan hareket eder; iki kelimelik bir müdahale ile bugüne aktaracak olursak: İnsan, alışık olduğu ile bildiğinden hareket eder... Hırsız, bütün âlemi hırsız; nâmussuz bütün insanları nâmussuz sanır. İnsanı faziletlerinden tecrid ederseniz, parçalayan bir canavar olmakla iktifa etmez, aynı zamanda edebsiz bir şeytan olur.
Dinî, ahlâkî, örfî ve târihî bütün değerleri Batılılaşma sarası geçirenlerce tahrib edilen insânımızın içinde bulunduğu ruh hâlinin, herkesi kendisi gibi alçak bilen deninin ruh hâline bürünmüş olması niçin şaşırtıcı olsun? Hayır, şaşırmıyorum... Fıtrî bir meyil, fıtrî bir zaaf bu: Kişi, herkesi kendisi gibi bilir...

Yayınlandığı yer Arşiv
Çarşamba, 08 Haziran 2011 19:01

Irkçılığın Her Türlüsüne Lânet!..

Türkiye, bir bütün olarak yaşamaya devam etmek istiyorsa, iki şeye mecbur: Birincisi; ırkçı resmî ideolojiden kurtulmak... Diğeri, kurtulduğunun yerine şahane ve ãdil bir demokratik nizãmı inşã etmek... Kolay değil, ama mümkün...
İçtimãî meseleler neticeleriyle değil, sebepleriyle değerlendirilir. Neticeyi doğuran sebepleri doğru tahlil edip ortadan kaldırmadığınız müddetçe, rahatsız edici tehlikeli neticelerinden kurtulamazsınız. Türkiye’nin başı, kabaran kavmî hissiyatlarla dertte. Doğru!.. Ama bu dertler neticedir, köklü ve kasdî sebeplerin neticesi...

Yayınlandığı yer Arşiv
Salı, 07 Haziran 2011 18:34

IRKÇI MÜSLÜMANLAR

Başlık tuhaf... Bu iki kelimenin içtimâı, cemm-i zıddeyn kadar muhâl... Birinin varlığı diğerinin yokluğunu gerektirir. Hülâsa: Irkçının müslümanı, müslümanın da ırkçısı olmaz...

Yazının başlığı abesle iştigal mi? Hayır... Türkiye şartlarında, hâzin bir hakîkat. İlmin tardettiği bu ikilinin Türkiye’deki tarihçesi bir asrı eteklerinden yakalamak üzere. Kemâlist rejimin bu spastik veledi, ırkıçı tarafıyla makbul, müslüman tarafıyla merduttur. Devletin merdudu...

Bir parça yakın târih...

Yayınlandığı yer Arşiv

Tuyan Tasarım