Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Arşiv » Hüseyin Yılmaz
Hüseyin Yılmaz

Hüseyin Yılmaz

Hakkın hâtırı âlidir, hiçbir hâtıra fedâ edilmez.

Web sitesi adresi: http://www.hyilmaz.net E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Atatürkçülük yeniden kıymete bindi!

Pazartesi, 03 Eylül 2018 10:19 Yayınlandığı yer Önce Kelam

Bakanlığa getirilişi, hemen herkesin teveccühünü görmüş gibi tuhaf bir aksülamel meydana getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ayağının tozu ile partisince okullarda bayram olarak kutlanması mecburiyet olmaktan çıkarılan bazı günlerin bayram olarak kutlanmasını yeniden mecburî hâle getirmesi yetmemiş gibi, asırlık Atatürkçülüğü kıymetli bir meta gibi keşfedip çocuklarımızın şuurunu felce uğratacak bir hamle ile yeniden müfredatın ruhu haline getirmesi de dehşet verici bir gelişmedir. Ak Parti, nesillerimizin mahvını bir daha netice verecek bu dehşetli vebali taşıyamaz, çöker. Müstahak da olur!


Allah, darbecilerden razı olsun mu, diyelim?

Pazartesi, 27 Ağustos 2018 21:22 Yayınlandığı yer Önce Kelam

Bediüzzaman’ın kabri nerede? (1)


Zihnimde acıtan bir yara gibi yaşayan, zaman zaman da ifadesine çalıştığım bir mevzu var: Bediüzzaman Said-i Nursî Hazretlerinin mechûl kabri. Hâdiseyi biliyorsunuz. 23 Mart 1960’da vefat ettiği Urfa’da Halilurrahman Dergâhı’na defnediliyor. Yaklaşık yüz gün sonra da bir gece vakti dergâhtaki kabrini parçalayan şeref, haysiyet ve insanlıktan mahrum, köpek desen köpeğin güceneceği darbeciler, mübarek naaşı askerî uçakla bir meçhule naklediliyor! Aradan geçen elli sekiz yıla rağmen aynı mechûliyet devam ediyor.


Bediüzzaman’ın Kur’an’dan yaptığı istihraclar ilmî bir meseledir, Filiz. Bu kadar çapsız olmasaydın hakaret etmek yerine yaptığı istihraçların yanlışlığını ortaya koyup, parlak bir zafere imza atmış olurdun. Ama bütün zekâ sığlığına rağmen biliyorsun ki, ilmî zeminlerde sadece sen değil, bütün ağa babaların toplanıp zekâ ve bilginizden bir sütun teşkil etseniz kametiniz yine de Bediüzzaman’ın kuşağından aşağı kalır. Zaten tabirinizle “Said-i Kürdî”yi ilmen çürütebilse idiniz bütün dâvâ ve saltanatınızı kaybetmiş olmanın ızdırabını yaşamaz, yaralı köpekler gibi kıvranıp durmazdınız.Önümde iki yazı var; ne yapacağımı, nereye koyacağımı bilemediğim iki yazı! Hayır, iki yazı değil, iki makalelik bir seri. Makalelerin müşterek serlevhâsı bir kuduz haykırışı:“FETÖ’yle hortlayan tescilli Deccal: Said-i Şarlatan”Haykıranın ünvanına bakılırsa Prof. İsmi: Şahin Filiz!..FETÖ’yü biliyorsunuz! Deccal olarak vasıflandırdığı “Said-i Şarlatan” ise sadece İslâm tarihinin değil, insanlık tarihinin de kutub yıldızlarından Bediüzzaman Said-i Nursi Rahmetullahi aleyh.

Seçim değil, ya fecir, ya da fetret!

Perşembe, 21 Haziran 2018 15:05 Yayınlandığı yer Önce Kelam

İsmi seçim, mahiyeti esâret veya hürriyete çıkış olan vakt-i merhuna sadece iki gün kaldı. Sonrası ya yeni yeni varlığını hissetmeye başladığımız parlak bir hürriyet saâdeti, ya da bir asır duvarlarına zincirlendiğimiz, hayvanlar kadar bile itibar görmediğimiz, bütün haklardan mahrum bırakıldığımız, geçen asrın başlarında küfür cephesinin Ankara’da inşa ettiği Kemalist rejimin esaret zindanlarına yeniden atılmak ve imhâ edilmektir.


Sineklerin ısırmasından korunmak için yılanların dehlizine giren, akıllı değil, şuursuzdur... Sokak köpeklerinden korunmak için aslanların arenasına dalan, müntehirdir. Dünyevî hayatı gibi, uhrevî hayatını da kaybeder.


Siyaset zemininde hayr-ı mahz yok!

Pazar, 13 Mayıs 2018 12:06 Yayınlandığı yer Önce Kelam

Bulanık seller gibi şuur ve dimağımızı istilâ eden günümüzün propaganda ve telkin gayyasında boğulmamak, temiz kalmak, doğruyu yanlıştan ayırmak neredeyse imkânsız! Bütünüyle internet, hususiyle de sosyal medyanın lağımdan iki nehir gibi şuurumuzu felcettiğini bile idrak edemiyoruz. Hiçbir hüküm Batı istilâsının bu kirli ve habis öncü kollarının tesir ve tuzaklarından azade, temiz ve müstakim olamıyor. Dolayısıyla da her hüküm; doğru kadar, belki daha fazla, yanlışa yakındır; yanlışlar ihtiva ediyor.


“Kur’an Müslümanlığı”ndan Deizme açılan yol!

Pazar, 15 Nisan 2018 07:48 Yayınlandığı yer Önce Kelam

Ebedî hakikatler hazinesinin bekçisi, Resûl-i Ekrem (A.S.V.)... Bekçiliğini yaptığı hazine: İslâmiyet!.. Nüzûlü yirmi üç yılda tamamlanan Kur’an-ı Kerim’in bütün hükümlerini hayata geçiren de, yaşayarak ve yaşatarak hayata tatbik eden de; Kur’an-ı Kerim’in birinci talebesi de, en büyük muallimi de O. Sünnet-i Seniyye ise, insanlığa îmân nuru ve hayat suyu taşıyan Kur’an ırmağının muhkem mecrası.


Kur’an’ın parlak hakikatlerini O’ndan ders alan Arab kavminin çekirdeğini teşkil ettiği İslâm Ümmet’inin daha birinci asrında devrinin en büyük devletleri ile omuz omuza gelmesi, şaşmaz muallimliğinin zâferidir. Kelime-i şehadetin birinci rüknü Allah, ikincisi Hz. Muhammed (A.S.V.). İkinci rüknü kabul etmeyenin birinci şehadeti de makbul ve sebeb-i necâd değildir. İslâmiyet’e bu iki rüknün ikrarıyla girilir.


İslâmiyet akıl dini mi, değil mi; sevgili Cündioğlu?

Perşembe, 29 Mart 2018 16:18 Yayınlandığı yer Önce Kelam

Belki de farkında olmadan, başta Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibini, ibadet etmekten beyni sulanmışlar gürûhuna dahil edip, dindarlaşmanın aklı bozduğunu söyleyen Cündioğlu’nu tokatlamaya mecbur kaldığımda yaptığı ilk iş, Twitter’de engellemek olmuş. Takipçilerim mesajlarının linkini bana gönderdiklerinde muttali olduğum bu vaziyete sadece gülümsedim. Zirâ, zaten takib etmiyordum, ne buyurduğunu da hiçbir zaman merak etmemiştim. Çok zeki ya, merak etsem hesabına kırk türlü ulaşabileceğimi ise idrâk edemiyor, büyük düşünür!

Güncelleme kapısından dışarı ilk fırlayanlar!

Salı, 27 Mart 2018 08:52 Yayınlandığı yer Önce Kelam

Erdoğan, hisarın kapısını aralayınca, uzunca bir mevsimi içeride geçirenler, yayından boşalmış ok gibi dışarı fırlamaya başladı. “Güncelleme” talebini “reform”a kadar götürme arzusu taşıyan bu ileri fırlayışın başında muhafazakârların bir bakıma önde gelen iki ismi yer aldı: Mücahit Bilici ile Dücane Cündioğlu...


Müşterek tarafları; sosyolog veya düşünür olarak teveccüh görmeleri. Beşeriyet muktezası olarak teveccühe karşı gösterdikleri zayıflık, ikisinin de sonunu hazırlayacak gibi. Hakikatte daha fazla derinleşme cehdi gösteremediklerinden, hezeyan kaçınılmaz oluyor. Dikkat çekme, gündemde kalma açlığını gidermenin en kestirme yolu, kitlenin ya canını yakmak, ya hissiyatını okşamak.


Naaş Hırsızlığından Devlet Ne Zaman Pişmanlık Duyacak?

Cumartesi, 24 Mart 2018 10:25 Yayınlandığı yer Önce Kelam

58 yıl önce köhne bir otel odasında vefat etmiş. Geride bıraktığı dünyalık, bir sepet eski eşya! Dilenciye verecek olsan, haysiyetine dokunur; hakaret addeder!..


Bir de altı bin sahifelik bir eser külliyatı bırakmış geride: Risâle-i Nur!.. Sürgünlerde, Cumhuriyet zindanlarında binbir sıkıntı ve yokluk içinde kaleme alınmış eserler.


Kemalist ve ulusalcıların temsilciliğini yaptığı devlete göre, Kürt ve Kürtçü bir hain o! Dini istismar eden bir softa! Tehlikeli mi, tehlikeli bir düşman aynı zamanda!


Suçları sıralamakla bitmez ama affa hiçbir suretle kabiliyeti olmayan suçu, Kamal Atatürk’ün icraat ve düşüncelerinin muhalefetinde sergilediği büyük ve tereddüdsüz gayret. Baş belâsı Külliyatı, bu amansız muhalefetin neticesidir. Başka bir ifâde ile, Bediüzzaman ve Külliyatına hayat veren Kamal Atatürk’tür.


Onun devlet eliyle ve devlet imkânlarını kullanarak başladığı lâdinî hareketin önüne fırlayan tek cengaverdir Said Nursi! Devlet eliyle neşrine teşebbüs edilen küfr-ü mutlakın belini bugün dünyanın bir çok diline tercüme edilen ve müntesibleri dünya çapında yüz milyonları yakalayan Risâle-i Nur’la kırar. Risâle-i Nur, Kur’an’dan süzülen îmân hakikatleri...


Devletin otuz beş yıllık amansız takibi mazlumun vefatıyla da bitmez. Şerefsizliğin, alçaklığın emsâli olmayan bir örneğine imza atan devlet, bu mübarek insanın naaşını bir gece vakti mezarını kırarak gasbedip bir meçhule tevdi eder, elli sekiz yıllık bir mechûliyet!..


Naaşının başına gelecekleri gayb âşina bir göz ile görmüş veya keskin bir nazar ile tahmin etmiş olacak ki, talebelerine bir kaç has talebesinden başka mezarının yerinin bilinmemesi gerektiğini söyler. İkna için de Hz. Ali’nin meçhul kabrine atıfta bulunur, aralarındaki nisbete dikkat çeker. Bir de kabir ziyariti adabının bozulmuşluğunu hatırlatır.


Nurcuların kahir ekseriyeti “vâsiyet” dedikleri bu kayıdlarla müteselli. Muhtemelen Üstad’ın bu kayıdlardan muradı, naaşının uğrayacağı alçakça felâketin karşısında talebelerini teselli etmekdir. Bu yüz kızartıcı hırsızlığı Üstad’ın vasiyetinin neticesi telâkki eden Nurcular, bu mechûliyeti bir nevî keramet tescili görüp şükrediyorlar.


Oysa orta yerde dehşetli bir zulüm, bir ahlâksızlık ve haksızlık var! Devlet bu mechûliyetin üstündeki perdeyi kaldırmadığı müddetçe, Bediüzzaman ismi, devlet çevrelerinde hain ve düşman olarak kalmaya devam edecektir.


Bu sebeble diyorum ki, devlet, ya cürmüne sahib çıkmalı ya da tarziye vermelidir. Bediüzzaman’ın naaşının nerede olduğunu, arşivlerle ifşa etmekle kalmamalı, mezarı ve türbesini de inşa etmelidir. Bu, Bediüzzaman için devletin bir nevi özrü ve iade-i itibarı olur.


AK Parti, on beş yıllık iktidarında Nurcuların kahir ekseriyetinden hep destek gördü ve görüyor. Bu zulmü bitirmek onlara yakışır, çoktan bitirmiş olmaları gerekirdi. Dönüp, bunu Nurcular istemiyor, demesinler. Hakikat değil bu, birbirimizi kandırmayalım.


Devlet üstüne düşeni yapıp naaşı teslim etsin, Nurcular Üstad’larının mübarek naaşlarını bir başka mechûle defnedeceklerse, bu da onların meselesi olsun.

 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Sayfa 1 / 35

Tuyan Tasarım