Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Arşiv » Etikete göre gösterilen ögeler: İslam

Yakın târihin kaydettiği en büyük mezâlimlerdendir, Yahudilerin dûçar olduğu katliam. Irkçı ve hasta Nazî mantığının tehlikeli addedip hayat hakkıtanımadığı Yahudileri, bir taun gibi biçer Hitler zulmü... Nazi kamplarındaon milyon insan, sırf Yahudi yaftası taşıdığı için hunharca katledilir. Yakın târihin bu vahşi mezâlimi muafiyet tanımaz: Genç-ihtiyar, kadın-erkek, küçük-büyük ayırmaz Nazi zulmü. Yahudilerin tek hakkı var: Ölmek...

Yayınlandığı yer Arşiv

İnsanımızın bâriz vasfı; düşünmemek, daha doğrusu; düşünememek. Aklın kaynakları belli: Öncelikle doğru bilgi, sonra da bilgiyi yorumlayacak muhakeme kabiliyeti ve tasnif gücü. Birincisi, aynı zamanda ikinciyi besleyen unsur. Câhilin muhakeme zaafı, çoğu zaman bilgi kıtlığından gelir, zekâ eksikliğinden değil.
Cehâlet, İslâm dünyâsının iki yüz yıllık şifa bulmaz hastalığı... Sanki Endülüs’ün, sanki Selçuklu ve Osmanlı’nın o göz kamaştırıcı medeniyetinin sahipleri değilmişiz gibi. İslâm dünyâsının bu redd-i mirası, cinâyetlerin en şen’isi; akıl almaz bir umumî cinnet bu.

Yayınlandığı yer Arşiv

Tuyan Tasarım