Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Arşiv » Beyefendi! Aydınlığa yürü, târihe!..

Beyefendi! Aydınlığa yürü, târihe!..

Devlet, savaş şartlarına intibak edemeyip cinnet geçiren askerin budalalığı içinde gövdesini hedef alan kurşunları elleriyle durdurmaya çalışıyor. Makinalı tüfeği ve parmağı tetikten hiç kalkmayan düşmanı görmeyip kurşunları yakalama cinneti, terörizmin kaynaklarını görmeyip teröristi öldürmeye çalışmanın yanında dâhîlik madalyası ile mükâfatlandırılsa yeridir.
Ankara’nın inanç ve târihin rehberliğinden uzak, akl-ı selimden mahrûm devlet zihniyeti, ya şuursuzluğundan ya ard niyetinden çeyrek asrı aşkındır kurşunları elle yakalamaya çalışan mecnûndan daha divânece bir tavırla terörle mücadele ediyor. Mecnûndan yegâne farkı eli yerine, fakir fukaranın çocuklarının gövdelerini kullanması. Denîce bir ahlâksızlık.

Ekâbirin veledlerinin bu kirli kavgaya sürülmedikleri sır olmaktan çıkalı yıllar oldu.

 

 

Muhterem Başbakan!*

 

Cumhuriyet devri Türk aydınının ayırıcı vasfı, din ve târih düşmanlığı ile Batı’ya perestiş etmektir. Cumhuriyet nesillerini aynı istikamette yetiştirmeye çalışan devlet, bütün imkânlarını bu şeni maksad için seferber eder. Bu maksada hizmet edecek bütün silâhlarını hak endişesi ve vicdan sızısı taşımaksızın kullanır. Ordu, Bürokrasi, CHP, millî eğitim, üniversite ve basın aynı maksad için teşkilatlandırılır, aynı maksat için koşturulurlar...

 

Ama milletin ne böyle bir hedefi, ne de maksadı vardır... Aksine gidişattan rahatsızdır. Önceleri karşı koymaya çalışır, itiraz etmek ister.. Lâkin ağır tenkil ve dehşetli zulümlerle diz çöktürülür. En gözde evlatlarının boynunu İstiklâl Mâhkemeleri’nin derme çatma sehpalarının yağlı ilmeklerine kaptırır. Takrir-i Sükûn cehennemi ile zapt-u rapt altına alınır. Zulmün bini beş paraya sırtlarında adalet urbası taşıyanlar servis eder.

 

Din ve târih şuurundan mahrûm, ufuksuz ve sığ nesillerin vatanı hâline getirilir memleket. Milletin aslî mayası dinin yerine, milliyetçilik adı altında katı bir ırkçılık, târihin yerine ise kahir ekseriyeti yalandan ibaret 19 Mayıs 1919 ile başlatılan masallar manzumesi ikâme edilir.

 

Beyefendi!

 

Siz, yukarıdaki çerçevede yoksunuz. Onların bütün telkinlerine kulaklarınızı tıkamalısınız. Bugün memleketi bir iç savaşın karanlık uçurumuna sürükleyen Kürt Meselesi bütünüyle onların eseridir. Bu dehşetli probleme vücud verenler çözüm telkinlerinde samimî değiller, yalan söylüyorlar. Samimi bile olsalar, kör ve şuursuzlar. O kadar ebleh durumdalar ki, bu elîm meselenin kendilerinin eseri olduğunu bile görmüyorlar, görmek de istemiyorlar.

 

Sizin için buhranın korkuncu: tereddüt... Zirâ memleketin geleceği size bağlı. Gecenin zifirî karanlığından gündüzün parlak aydınlığına dönünüz, târihe!.. Seleflerinizin rağmına biliyorsunuz ki, Türk ve Kürt iki kardeş kavimdir. Bin yıl birlikte yaşadılar: kucak kucağa, sırt sırta, omuz omuza...

 

Beyefendi!

 

Sizi, Allah’ın hâkemliğine, Hukukullah’a dâvet ediyorum. Allah’ın yaradılışdan bahşettiği hakları Kürtler için de hak görmelisiniz. Allah’ın yasaklamadıklarını yasaklamak fıtrata, dolayısıyla Allah’a karşı gelmektir. Hem vebaldir, ceza görürsünüz; hem de muvaffak olamazsınız.

 

“Terör bitmeden siyâsî adım atılamaz!” diyenler ya hasımdırlar, ya da mecnûn... Sizi kendi eserleri olan meselenin cânî aktörleri ile başbaşa bırakmak istiyorlar. Hayır, PKK’ya mahkûm değilsiniz. Mazlum Kürtlere din ve târihlerini kucaklayacak kadar kollarınızı geniş açarsanız ölümü göze alma pahasına bile size koşacak, sinenize sığınacaklardır. Kürtler, dindar Türk halkı ile kardeştirler, problem devletten kaynaklanıyor. Lütfen bu asırlık yalan ve telkinlere kulaklarınızı tıkayıp iman ve vic danınızın emrettiği istikamette yürüyünüz. Milletin rızâsı, Allah’ın rızasına bağlıdır, muhlis olmalısınız. Allah yâr ve yardımcınız olsun...

 

 

* “Sayın” kelimesini kullanmayı Türkçe’ye hakaret telâkki ederim. Bey, beyefendi, muhterem gibi asil kelimelerin kökü mü kurudu? Bey kelimesinin neredeyse hakaret telâkki edilmesi, dil tahribkârlığının zâferi.

Hüseyin Yılmaz

Hüseyin Yılmaz

Hakkın hâtırı âlidir, hiçbir hâtıra fedâ edilmez.

Websitesi: www.hyilmaz.net

Yorumyapın

(*) gösterilen alanlar mecburidir.

Tuyan Tasarım