Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Arşiv » Ahmed Alişan Kardeşim

Ahmed Alişan Kardeşim

Ahmed Alişan Kardeşim, Mustafa Oral Bey’in satırlarına bir iki nokta-i nazardan yaptığım tenkidatı “Bu ne Kin Böyle!” diye medar-ı bahs etmiş, teşekkür ederim. Bir ihâta sıkıntısının sebebiyet verdiği bu hatalı tenkidden necât için, cür’etkâr kardeşime yol göstermek isterim.

Bir kere satırlarımın hedefindeki isim Suad Alkan değil, Mustafa Oral kardeşimdi. Mustafa Oral’ın satırlarındaki yanlışlara dikkat çekmeye çalıştım ki, hülâsası şöyle:

Bir kere, kullandığı ve senâ ettiği dil, yirmili yıllarda irfân ve îmânımızı boğmak için düşmanlarımızın telkinatıyla ihyasına çalışılmış bir zehr-i kâtildir. Bu zehri ne içmeye, ne de başkasına içirmeye hakkınız var. Hele bu habâseti Risâle-i Nurlar’a bulaştırmaya teşebbüs, azîm bir cinâyettir.

Sonra Risâle-i Nurlar’a “ansiklobedi” demek, âlâ-i illiyin mertebesindeki bir hüsnü, esfel-i sâfilin derekesindeki bir kubha çevirmektir ki, bu fiile bir de senâ zaviyesi kazandırmak, akla ziyân.

Suad Alkan ağabeyimize duyduğum mevhum kine gelince, Ahmed Alişan kardeşim... Aramızdaki münasebeti ve Suad ağabeye olan samimî hürmetimi bilseydiniz, bu derin uçurumdan sarkmazdınız; aldanmışsınız. Bâzı taraflarını tenkid etmekle birlikte, Suad ağabey nazarımdaki yüksek yerini her zaman muhafaza etmiştir, el’an da öyledir. Ne var ki, siga-i mübâlağa ile ifâde etmek isterim ki, yanlışı Üstad’ımda görsem ve buna kanaat-i kat’iyye ile hükmetsem, tenkid etmekten bir an gerikalmam.

Son bir nokta: Düşünce ve kelâm hürriyeti nazarımda hayat hakkı kadar azizdir. Nezdimde tehlikeli düşünce, yanlış olan değil, ifâde edilemeyendir. Ahmed Alişan kardeşim, ahlâkınıza zarar vermeyecek her düşüncenizi hürmetle karşılayacağımı bilmenizi isterim. Bu tavrım bütün dost ve düşmanlarıma da açık kredimdir... Cevab ve tavzihatlarım bir yanlışa kapı aralamadığı müddetçe de düşünce ve edebiyat zemininin tenkidsiz gelişmeyeceğine inandığımı bilmenizi isterim. Belki de düşünce ve edebiyat dünyamızın bu kadar kısırlaşmış olmasında tenkidin terk-i hayat etmiş olması en ciddi âmildir.

Allah’a emanet ediyorum.

 

Son değişiklik Salı, 07 Haziran 2011 20:34
Hüseyin Yılmaz

Hüseyin Yılmaz

Hakkın hâtırı âlidir, hiçbir hâtıra fedâ edilmez.

Websitesi: www.hyilmaz.net

Yorumyapın

(*) gösterilen alanlar mecburidir.

Tuyan Tasarım