Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Arşiv
Perşembe, 09 Haziran 2011 11:09

Türkiye Solu iflâh olur mu?

Yazan Hüseyin Yılmaz

Başlıktaki soruya tereddütsüz, “Hayır!” demek, güç şüphesiz. Ama çok daha güç olanı, “Evet!” demek... Sol’un Türkiye’deki geçmişi, hükmü isbata kâfi gelir. Ancak maksadım, kronolojik bir çalışmanın rehberliğinde geçmişi geleceğin aynası yapmak değil.
Bahsi tahlile mecburuz... Dünyanın bütün ülkelerinde Sol’un alemi: Sosyalizm... Sosyalizm, büyüleyici kelimelerin vatanı: Hürriyet, eşitlik, adâlet gibi uğrunda nice hayatlar fedâ edilmiş mefhumlar yaşar bağrında. Sol ırkçılık yapmaz, Sol “ulusalcılık” da yapmaz; aksine dünyanın her yerinde faşizm ve kaba ırkçılığa düşmandır. “Devletçilik” ile ise başı hiç hoş değildir.

Perşembe, 09 Haziran 2011 11:07

Aziz bir hâtıra: Ziya Nur Aksun...

Yazan Hüseyin Yılmaz

Ziya Nur ismiyle ilk karşılaştığımda henüz lise birde idim. Bediüzzaman Said-i Nursî’nin Tarihçe-i Hayat’inda “Bediüzzaman Kimdir?” başlığıyla yer alan yarım sayfadan biraz fazla, usâre gibi zengin makalenin altında yer alıyordu bu isim. Daha Hukuk Fakültesinde talebe iken kaleme aldığı bu satırların Tarihçe-i Hayat’ta yer bulma mazhariyeti zihnime nakşolunmuştu...
Yıllar yılı Ziya Nur ismi, zihin dünyamda ummandaki küçücük bir ada gibi, o makale ile yaşadı. Hakkında başka bir şey ne duydum, ne de öğrenebildim... Yıllar sonra İstanbul’da kulağıma çalınan bilgi; yaşadığı, fakat geçirdiği felç sebebiyle konuşamadığı şeklinde olunca Ziya Nur Bey ile karşılaşma, tanıma bahtiyarlığına vâsıl olma ümidlerimi kaybettim. Yapabildiğim tek şey, hizmetleri hakkında daha derli toplu bilgilere ulaşmak oldu.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da gerçekleştirilen “Risâle-i Nur ve Sanat Çalıştayı” güzel bir toplantıydı. Her şeyden önce iyi niyetle tertiplenmişti. Maksat, Risale-i Nurlardaki san’at ve bediiyata “akademisyen”lerin gözüyle baktırmak ve dikkatleri çekmekti. İlim adamlarının tesbitleri dikkat ve takdire şâyândı; tartışılıp tekemmül ettirilmeleri için iyi bir adım atılmıştı...
Toplantı ile ilgili haberler, neredeyse canlı yayın sür’atıyla Risalehaber’de yer almış, tebliğlerin de ilk fırsatta neşredilecekleri müjdelenmişti. Yâni neticeleri itibariyle umumî efkâra açık bir toplantı idi...
Yazılarımı tâkib edenler veya benimle temas hâlinde olanlar, çok kişiye mübalâğalı gelebilecek ölçülerde uydurukçaya karşı durduğumu, Risâle-i Nurların dilinin hıfzı noktasından hassasiyet gösterdiğimi bilirler.

Perşembe, 09 Haziran 2011 10:59

Aziz Dostlar,

Yazan Hüseyin Yılmaz

“Nurculuk iflâs etmek üzere!” başlıklı yazımın Risalehaber’de yer bulmamış olmasına kırgın değilim. Oradaki kardeşlerimin farklı bir zaviye ve kaideler manzumesi içinde hareket etmelerini anlamıyor da değilim, müsterihim.
Ancak bu hayatî mevzu görmezlikten gelinerek halledilebilecek veya görmezlikten gelinmesi zararsız addedilebilecek bir mevzu değil. Mevzuun ehemmiyetine binaen siz kalem erbabı dostlarımı haberder ve meseleye eğilmeye teşvik etmek istedim.
Daha önceki, “Muvaffak olmuş tek inkılâb: Harf inkılâbı!” başlıklı yazımla birlikte mevzuun mütalaasını takdirlerinize arzediyorum.

Sayfa 6 / 49

Tuyan Tasarım