Ayarlar
Arama

H.Yılmaz Kişisel Blog Sayfası

Twitter Sayfam:

Makalelerim

Buradasınız: Anasayfa » Arşiv

Her milletin devleti, her devletin de belli başlı müesseseleri olur: Ordu gibi, istihbarat gibi, yargı gibi.. Devletin emrine hazır olduğu güç, millet irâdesi. Çünkü, varlık sebebi millettir, milletin saâdet ve bekâsı için vücud bulmuştur. Devleti bütün müesseseleriyle birlikte sevmek ve korumak da millete düşer. Mecburî değil, gönüllü bir muhabbet ve sahipleniş..
Her millet, kendi istihbarat teşkilâtlarına gözü gibi bakar... Her ferd, istihbaratın gönüllü elemanı gibi davranır. Çünkü, istihbaratın birinci ve büyük vazifesi, vatandaşını haricî tehlikelere karşı korumaktır...

Perşembe, 09 Haziran 2011 11:15

İşgal, Fetvâ, Ferman ve Bediüzzaman!

Yazan Hüseyin Yılmaz

İstanbul işgal altında... Mustaf Sabri Efendi’nin kaleme aldığı fetvâ, Dürrizâde’nin imzasıyla neşredilmiş; Damat Ferid’in tasdiki ve padişahın fermanıyla takviye edilip Anadolu’ya duyurulmuştur.
Fetvâya göre, işgale karşı gelenler âsi olup, öldürülmeleri dinî bir vazife ve sevaptır. Bu uğurda ölen şehid, yaralanan ise gâzidir.
Anadolu’da şekillenmeye, güç ve kuvvet kazanmaya çalışan Millî Mücâdele hareketini durdurmaya yönelik fetvâ ve pâdişah fermanın memleket sathında doğurduğu karamsarlığı, ümidsizliği anlamak zor değil...

Şark ufuklarında uzak bir sâhili ablukaya alan fırtınanın dehşetini seyreden yolcuların yüzlerinde korku ve endişeden eser yok: Hem çok uzaktalar, hem gemileri çok büyük ve sağlam. Yıldırımlar yıldırımları kovalıyor; hırçın dalgalar dövüyor kayalıkları. Güvertedeki yolcuların kulaklarında dalga seslerine karışan canhıraş kadın ve çocuk feryâdları; şaraplarını yudumluyorlar neş’e içinde. Gazze kıyılarında zulmün, savaşın, sefâletin ümitsizliğe boğdurduğu mazlum Filistin Halkının avaz avaza yorgun, çâresiz ve me’yus çığlıkları yükseliyor... Kimin umurunda!...

Perşembe, 09 Haziran 2011 11:11

Nükleer silâhımız olsaydı!..

Yazan Hüseyin Yılmaz

Yakın târihin kaydettiği yegâne terörist devlet, İsrail. Birî vehmî, dört temel esasa istinadla ayakta kalıyor: Kayıtsız şartsız ABD desteği, Nükleer silâh ve para vücudî olanlar, vehmî olanı Batı âlemini susta tutan “ant-i semitizm”le ittiham edilme korkusu. Bir evhamdan ibaret olan “ant-i semitizm”, dessas ve ısrarlı bir propagandanın vücud verdiği bir heyûla olarak Batı dünyasının önünü kesiyor.
Bir çok kaynakta Siyonizm’in bir taktiği olarak ifâde edilen Hitler’in Yahudi katliamından sonra, Yahudi zekâ ve ısrarının vücut verdiği “Yahudi Düşmanlığı” korkusunun hakikatle en ufak bir bağı yok.

Sayfa 5 / 49

Tuyan Tasarım